A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái 1926-1945

(MÁSODIK, BŐVÍTETT KIADÁS)

A „MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG EGYENRUHÁI 1926-1945” (második, bővített kiadás) című könyv azzal a szándékkal készült, hogy a téma iránt érdeklődőket megismertesse az egykor volt Magyar Királyi Honvédség egyenruházatával olyan formában, amelyre hazai szerzők ezideáig még nem vállalkoztak. A könyv első fejezete viselettörténeti tanulmány, sokéves – levéltári, múzeumi és könyvészeti – kutatómunka eredménye, számos, eddig publikálatlan archív fényképpel  kiegészítve. A második fejezetben  olvasóink ötszáznál is több színes felvételen láthatják viszont a megelevenedett magyar katonai viselettörténetet. A képek  kizárólag eredeti, teljes öltözeteket mutatnak be élő modelleken,  így nem csak azt tudhatjuk meg, milyenek voltak a korszak egyenruhái, felszerelési cikkei, hanem azt is, miként viselték ezeket, milyen összképet nyújtott egy gyalogos, egy huszár vagy egy tüzér .Láthatjuk a Honvédség tisztikarát és legénységét társaságban, kimenőn, szolgálatban, gyakorlaton és a fronton, téli és nyári ruházatban, teljes felszereléssel, megelevenedik apáink, nagyapáink ifjúsága, a snájdig magyar katonatiszt és a keleti front poklában küzdő baka. A bővített kiadás kiegészült egy harmadik fejezettel, melyben több száz válogatott archív fotó segítségével az egyenruhák és korabeli viselőik  engednek páratlan bepillantást a korszak öltözeti rendszerébe és szokásaiba.

Ezzel a tematikával átlépjük azt a korlátot, hogy csak egy szűk kutatói és szakembergárda érdeklődését keltse fel a könyv. Bizonyosak vagyunk abban, hogy egy viszonylag széles olvasóközönségnek – nem utolsósorban a fiatalságnak, de azoknak is, akik valaha ezeket az egyenruhákat viselték, s egyre fogyó számban bár, de ma is köztünk vannak – ki tudunk nyitni egy olyan ajtót, mely egyenesen a történelembe vezet.

A Magyar királyi Honvédség egyenruhái 1926 – 1945 című monográfia második kiadása immár 240 oldalon, több mint ezer képpel illusztrálva, igazi szakkönyv, a maga műfajában úttörő, az első összefoglaló viselettörténeti munka a két világháború közötti magyar fegyveres erők egyenruházatáról. Látványos és reprezentatív kiállítása mindenben megfelel a XXI. század igényeinek. A korszak iránt érdeklődők számos új, eddig nem ismert információra lelhetnek benne, de haszonnal forgathatják gyűjtők, szakemberek, divat- és egyenruha-tervezők is.

A könyv szerkesztője, dr. Tóth László több mint húsz éve kutatja és gyűjti a Magyar Királyi Honvédség egyenruházati anyagait, gyűjteménye nem egy olyan tárggyal rendelkezik, melyek közgyűjteményekben sem találhatóak meg.

A Magyar Királyi Honvédség egyenruháinak áttekintő történetét dr. Baczoni Tamás , a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmuzeológusa  a téma elismert szakértője írta, míg a Tábori csendőrség egyenruháiról  dr. Lóránt Csaba, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja írt.

A könyvben bemutatott műtárgyakat a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Laborc György Péter, és a szerző gyűjteményéből  válogattuk /kiegészítve más magángyűjtemények eddig ugyancsak eddig nem látott darabjaival/ .

MINTAOLDALAK