Bemutatkozás

A magyar fegyveres erők első világháború utáni történetéről számtalan kiváló munka jelent meg az elmúlt években, ugyanakkor a történetírás adós maradt a hadsereg külső képének – ruházatának – bemutatásával.

A honlap szerkesztőjének célja a Magyar fegyveres erők XX. századi egyenruházatának és felszerelésének bemutatása, megismertetése és népszerűsítése minél szélesebb körben. Kiadványaimmal (HUNIFORM KÖNYVEK) szeretném látványosan, közérthetően, de ugyanakkor szakmailag magas színvonalon megszólítani nem csak a gyűjtőket, kutatókat, hanem a legszélesebb értelemben vett nagyközönséget.

Kiadványaim és publikációim mellett közel két évtizede kiállításokat tervezek a XX. századi magyar történelem egyes fejezeteiről. A Trianon Múzeum szakmai igazgatója és főmunkatársaként kurátori munkám keretében terveztem például kiállítást a Tanácsköztársaságról és a Nemzeti Hadsereg bevonulásáról, az 1919-es román megszállásról, az 1918 után a Csonka-Magyarországra menekült „vagonlakók” sorsáról, az Irredenta és revíziós mozgalmakról 1920-1941 között. Felkérésre terveztem – saját gyűjteményem felhasználásával – az 1956-os forradalomról-, a Budavári Önkormányzat számára Budapest 1944/45-ös ostromáról „ostROMképek” címmel emlékkiállítást. 2019-ben elsőként, nagyszabású kiállítást rendezhettem a két háború közötti Magyarország utolsó békeéveinek a bemutatására a Magyar Nemzeti Múzeumban „Magyar világ 1938-1940” címmel.

Magángyűjtőként több mint 35 éve elkötelezetten gyűjtöm a XX. századi magyar történelemmel kapcsolatos tárgyi- és írásos emlékeket. A két háború közötti korszakból származó egyenruha- és felszerelésanyagom az egyik legnagyobb magángyűjtemény a tárgykörben. Gyűjteményem „kincseit” egyenruhatörténeti kiállításaimon többször is láthatta a nagyközönség.

Dr. Tóth László